Saturday, February 2, 2013

ØLGEKRAFT

 
Bølgekraft er når bølger produserer energi ved å drive en generator.
 
Det var innen 2001 tatt ut patent på 1000 forskjellige måter for utnyttelse av bølgeenergi, men bare noen få har vist seg å fungere i virkeligheten. Bølgeenergi fordeler og ulemper. Det er i hovedsak tre metoder som er blitt brukt i forsøkene på å utnytte denne energien.
 
 
En er en vannmotor som er konstruert for å stå på havbunnen, denne består av et bølgekammer som er åpent i bunnen, en turbin i toppen, et luft inntak og ventiler som skal åpne og stenge for vann/luft om hverandre.
Når en bølge slår mot anlegget, stiger vannstanden i bølgekammeret og luften i kammeret presses opp og driver turbinen. Når bølgen så trekker seg igjen, vil vannet strømme ut av kammeret og luft ovenfra suges nå inn gjennom turbinen. Ventilene i vannmotoren vil sørge for at turbinen går samme vei både når luft presses ut av og trekkes i inn kammeret.